Benefiční koncert v Mšeně očima pořadatele pana doktora Šebesty

12. březen 2020

Přestože veškerá shrnutí jakýchkoli světluščích aktivit obvykle sepisují naše kolegyně, po benefičním koncertu pro Světlušku v Mšeně se reportáže ujal sám pořadatel – pan doktor Šebesta. Vzletný popis celé akce přímo z jeho pera, který byl otištěn také v novinách pro Mšeno a okolí, přikládáme tentokrát namísto našeho shrnutí.

Dopis od pořadatele benefičního koncertu v městě Mšeno pana Josefa Šebesty

V sobotu 12. listopadu se v chrámu sv. Martina ve Mšeně konal již osmý ročník Svatomartinského koncertu pro Světlušku. Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, jenž pomáhá nevidomým lidem, převzal nad koncertem nejen záštitu, nýbrž zaslal organizátorovi akce, jímž je od prvního ročníku ZUŠ Mšeno, balík nejrůznějších dárkových a upomínkových předmětů s logem Světlušky, aby se vedle vstupenky staly připomínkou ušlechtilých lidských hodnot, na nichž každá benefice stojí. To byl i případ našeho koncertu. Vstupné bylo 100 Kč, avšak s vědomím, že celkový výtěžek bude zaslán Nadačnímu fondu Čro Světluška, ve prospěch lidí, jež nemají to štěstí dívat se na svět a vnímat jeho krásu očima. Přestože jsem pro město Mšeno organisoval v chrámu sv. Martina mnoho koncertů, včetně Spirituál kvintetu, tak zaplněný chrámový prostor jsem zde ještě neviděl. Touha člověka pomáhat, být ušlechtilým, brát na sebe nepřízeň jiného člověka a ulehčit mu trochu jeho břímě, zřejmě funguje, i když tyto vlastnosti ze všedního života trochu vymizely. Teprve ve spojení s velkým cílem, jímž tento koncert rozhodně byl, se člověk dovede povznést nad každodenní starosti. To si jistě dobře uvědomují představitele města Mšena, když Svatomartinský koncert pro Světlušku již osmým rokem dotují. Toho letošního se účastnila a zahájila jej místostarostka města, paní učitelka Marcela Prieložná.

Jako první vystoupil pěvecký sbor Cantus Morkovice, jenž přijel z Olomouckého kraje, kousek od Kroměříže. Od svého zakožení v roce 1964 vede sbor morkovický varhaník a kantor Vladimír Bleša. Po sborovém výkonu zasedla za klavír nevidomá multihudebnice Ráchel Skleničková, aby přednesla své nejoblíbenější klavírní skladby. Vzhledem k tomu, že klaviaturu ani své prsty nikdy neviděla, je její virtuosita téměř nepochopitelná. Po Ráchel, se šesti skladbami představil pěvecký sbor Intermezzo ze Mšena, jenž v tomto městě vznikl a stále se k němu hlásí. V sobotu 17. prosince zde předvede svůj adventní koncert.

Na úplný závěr se oba sbory spojily a společně s Ráchel zazpívaly slavný part Va, pensiero z opery Nabucco od Giuseppe Verdiho. Tento part jsem dirigoval a pozoroval jsem Ráchel, jak ve skupině sopránů podává bez skvělý výkon, a to v italštině. Všichni přítomní však s napětím očekávali to, co sliboval plakát: píseň Čistý svět, kterou pro Ráchel složil Miro „Meky“ Žbirka a společně ji i nazpívali. Žbirkovy úlohy se v unisonu ujaly oba sbory, Ráchel zpívala svoji úlohu. Po skončení se chrámem nesl bouřlivý a dlouhotrvající potlesk, jejž můžeme vnímat jako předzvěst příštího, devátého ročníku. 

V posledku musím poděkovat několika subjektům, bez jejichž laskavého a nezištného přístupu by koncert nemohl mít potřebnou společenskou úroveň: děkuji Zuzaně Říhové za graficky skvěle ztvárněný plakát, děkuji panu faráři Peteru Kothajovi za propůjčení chrámu, děkuji Václavu Jakubcovi za ozvučení koncertního prostoru, děkuji výboru pěveckého sboru Intermezzo za pomoc při přípravě koncertu, děkuji městu Mšeno za finanční přízeň. Vážím si lidí, jimž nekončí svět na jejich vlastní zahrádce, jimž nejsou lhostejné jeho problémy. Slovy Máří Magdalény z muzikálu Jesus Christ Superstar: Mít rád bližního svého, co na tom je tak zlého?

Dr. Josef Šebesta, ZUŠ Mšeno

Spustit audio