Jak to funguje

Tradiční celorepublikové Sbírkové dny se každoročně v září konají už od samého začátku Světlušky. Během nich vyráží do ulic tisíce dobrovolníků s ikonickými tykadly a nabízí kolemjdoucím sbírkové předměty, jejichž zakoupením přispějí dárci na těžce zrakově postižené děti a dospělé. Právě výtěžek ze Sbírkových dní Světlušky tvoří významnou část celoročního výtěžku veřejné sbírky Světluška. Sbírkové dny Světlušky 2021 proběhnou od 6. do 10. září po celém Česku.

V roce 2020 se více než tři a půl tisícům dobrovolníků, zejména z řad studentů, podařilo během Sbírkových dní nasbírat do kasiček více než 2,7 mil. korun. V roce 2017 a 2018 byl výtěžek se Sbírkových dní úžasných 5,2 mil. korun a v roce 2019 krásných 4,8 mil. korun.

Nadační fond Českého rozhlasu

Nadační fond Českého rozhlasu byl v roce 2000 zřízen Českým rozhlasem s posláním vytvářet prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj každého člověka. Aktivitami nadačního fondu je nejen stěžejní projekt Světluška, ale i doprovodné projekty jako Pomáhejte s námi Nepálu, kterou nadační fond realizoval ve spolupráci s Radiožurnálem nebo sbírka Pustevny uskutečněna ve spolupráci s ČRo Dvojka. Pod záštitou nadačního fondu také v roce 2018 vznikla služba Návštěvy POTMĚ, která propojuje těžce zrakově postižené profesionály a osamělé seniory. 

Světluška

Světluška je dlouhodobým projektem nadačního fondu fungující od roku 2003. Podporuje těžce zrakově postižené a umožňuje jim žít život dle své vlastní volby. Finančně podporuje děti, dospělé i seniory s těžkým zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením a organizace, které pro tyto osoby zajišťují služby po celé České republice. Světluška je současně i název veřejné sbírky, do které celoročně vybíráme dary od individuálních i firemních dárců. Kromě Sbírkových dní se Světluška dlouhodobě věnuje i dalším projektům, mezi něž patří Noční Běh pro Světlušku, Kavárna POTMĚ, benefiční koncert Světlo pro Světlušku a Vánoce pro Světlušku.

Sbírkové dny Světlušky 2021 proběhnou od 6. do 10. září po celém Česku

Pomozte nám ve vašem městě uspořádat sbírku a rozsvítit ulice! Máte chuť se přidat? Zapojit se mohou školy, knihovny, informační centra, divadla a jiné instituce s dobrým srdcem. Dobrovolník, který sbírkové předměty prodává, musí být starší 15 let. Uvítáme i pomoc mladších kamarádů Světlušky, vždy ale v doprovodu staršího 15 let.

Jak to funguje?

 • Na přihlášení vaší instituce do Sbírkových dní máte čas od dubna do konce prázdnin. Čím dříve se přihlásíte, tím více času nám dáváte, abychom pro vás vše nachystali. Přihlášení instituce do sbírky probíhá prostřednictvím online formuláře
  • Určení odpovědné osoby za sbírku
  • Nahlášení počtu dobrovolníků
 • Pro každou přihlášenou instituci připravíme zásilku se sbírkovými předměty a dalším potřebným materiálem
 • Na přelomu srpna a září zásilky do každé školy, knihovny či informačního centra rozvezeme
 • V týdnu Sbírkových dní Světlušky (6. - 10. 9. 2021) dobrovolníci prodávají sbírkové předměty ve svých městech
 • Výtěžek z prodeje sbírkových předmětů putuje na konci září do Světlušky vkladem hotovosti na náš sbírkový účet, nebo prostřednictvím svozové služby
 • Jakmile nám dáte vědět, že je vše nachystáno (a to nejpozději koncem října), neprodané sbírkové předměty od vás svezeme
 • Vyhlášení výsledků Sbírkových dní Světlušky proběhne v říjnu na benefičním koncertě Světlo pro Světlušku v České televizi 
 • Výtěžek ze Sbírkových dní Světlušky je příspěvkem do veřejné sbírky Světluška, ze které finančně podporujeme těžce zrakově postižené

Seznamte se blíže s těmi, kterým Světluška i díky vám pomáhá rozsvítit každodenní život ZDE.