„Nebát se a jít do toho,“ doporučuje k pořádání benefičních akcí Milan Smutný

13. březen 2020

Úspěšný večerní běh pro Světlušku v Rosicích se letos uskuteční již čtvrtým rokem. O tom, jak rychle se může malá benefice stát ve městě oblíbenou tradicí a jak podobnou akci uspořádat, jsme se bavili s Milanem Smutným, který za Večerním během pro Světlušku stojí. V minulém roce se díky jeho akci podařilo na podporu nevidomých a slabozrakých vybrat více než 60 tisíc korun.

Kdy jste se rozhodli začít pomáhat Světlušce a proč zrovna této organizaci?

Spolupráce se Světluškou má v Rosicích dlouhou tradici. Nejprve se tu pořádaly Sbírkové dny, poté je doplnil Večerní běh pro Světlušku. Běh se stal velmi oblíbeným s velkou návštěvností. Akci máme spojenou vždy i s bohatým doprovodným programem a koncertem. Letos se uskuteční již 4. ročník Večerního běhu, tentokrát připadá na krásné datum pátek 13. září. Pomáhat Světlušce nám přijde smysluplné a jsme rádi, že můžeme naší menší akcí pomoci.

Popíšete, prosím, jak celý benefiční den probíhá?

Náš den pro Světlušku začíná již od rána, kdy jdou do ulic naši dobrovolníci z řad studentů, ale i dospělých do rosických ulic. Po obědě se akce přesune na rosické nádvoří zámku, kde jsou pro návštěvníky připraveny dílničky a představení organizací, které spolupracují s nevidomými. V neposlední řadě bohaté občerstvení a skvělý koncert. Odpoledne probíhají dětské a rodinné běhy v okolí zámku a celá akce je završena večerním během. 

Kdo všechno se na benefici organizačně podílí, kolik se nakonec dohromady sejde pomocných rukou?

Organizačně se na akci podílí zaměstnanci SVČ Rosice, externisté a dobrovolníci z řad studentů ZŠ, SŠ a VŠ. Během běhu spolupracuje s městskou policií Rosice a dobrovolnými hasiči Rosice. 

Dále je také do akce zapojeno Gymnázium T.G. Masaryka Zastávka, KIC Rosice a město Rosice, které se nám vždy snaží vycházet vstříc.

Jaké bylo tuto akci organizovat poprvé?

Byla to velká výzva, protože jako příspěvková organizace, která se zaměřuje na výchovu a vzdělávání s tím nemáme tak bohaté zkušenosti. Naštěstí se první ročník velmi povedl a shledal se s velkým zájmem lidí z Rosic i okolí.

Jak dlouho se na benefici chystáte a jak je pro vás časově náročná?

Akci chystáme v průběhu celého roku, finišujeme v době letních prázdnin, kdy dáváme dohromady poslední detaily akce. 

Co byste doporučila těm, kteří si chtějí něco podobného také vyzkoušet?

Nebát se a jít do toho. I přesto, že nemáte žádné zkušenosti a vy nebo vaše organizace se ničemu takovému předtím nevěnovala, tak do toho jděte. Určitě to stojí za to. U nás se z akce stala velmi pohodová událost, která má obrovský přesah.

Spustit audio