„Nejdůležitější je nebát se a jít do toho,“ povzbuzují členové Asociace TOM budoucí pořadatele malých benefic

12. březen 2020

Asociace TOM je jedna z těch, kterým se díky pořádání benefiční akce podařilo v loňském roce shromáždit významnou částku na pomoc nevidomým a slabozrakým. Na uspořádaném Večerním běhu v Opavě vybrali na podporu těžce zrakově postižených takzvaní Tomíci 97 tisíc korun, což byl v rámci malých benefičních akcí druhý nejlepší výsledek za celý rok 2022. Zážitky ze samotného běhu popsali hlavní organizátoři Jan Hoki Ticháček a Tom Weicht.

V čele našeho běhu jsme stáli vždy dva, Hoki a já. Hoki si obvykle bere na starost celou organizaci, dělení úkolů, vedení schůzek, kontroluje plnění a podobně. Já koordinuju vše ostatní, protože náš oddíl funguje celoročně a běh je jen jedna z mnoha akcí nejen celého roku, ale samotného září. Takže jde o skloubení desítek drobností. Bez prima lidí kolem sebe to nejde, organizačně se nás zapojilo přibližně patnáct,“ uvedl Tom Weicht.

Od kdy podporuje Asociace TOM Světlušku a proč právě tu?

Celý náš tým je parta vedoucích kolem turistického oddílu mládeže TOM KADAO, který je součástí Asociace TOM ČR. Když se ústředí asociace přidalo k podpoře Světlušky, přidal se náš oddíl také, a to v rámci Sbírkových dnů. To bylo poprvé, myslím, někdy v roce 2014. V prvních letech byl sbírkový týden obohacující i pro děti v ulicích, ale jako vše, časem většina aktivit zevšední a nebyl takový zájem. Po letech pouze sbírkových, jsme v roce 2021 uspořádali první běh, spíše jako zkoušku našich organizačních schopností. Chtěli jsme změnu a povedlo se! Takže jsme zkusili druhý ročník a povedl se opět. Umím si však představit podporu dalších projektů, Konta Bariéry nebo především naší opavské Charity a dalších potřebných. Jezdíme také na brigády opravy asociačních chalup, obnovujeme turistické značení, musíme volit, do čeho se zapojíme. Ke Světlušce jsme se opravdu přidali hlavně díky aktivitě vedení. Máme také jednu výhodu, že v Opavě je základní škola pro žáky s vadami zraku a řeči, s kterou spolupracujeme.

Jaké jsou vaše nejmilejší vzpomínky z uspořádané benefice? 

Tom: Pohled na plný opavský park Městské sady, aktivní kamarádi a spolupracovníci, zapojení mnoha dalších subjektů, hrající si děti, velká účast, dobrá káva od opavské Charity, zkrátka takový ten potěšující pocit pořadatele, že se něco povedlo. Obecně mne potěšila taková ta pospolitost a povídání si se známými i cizími lidmi, třeba na téma dobrá věc se podařila. Na jednu stranu je zde podpora "potřebných", na druhou stranu je to také velké promo pro náš turisťák, který nežije ve vzduchoprázdnu. Je prima vědět, že máte lidi na své straně. 

Hoki: Je to určitě pocit těsně po ukončení běhu. Na místě je stále mumraj, někteří běžci se fotí na trati či u světluščího oblouku, ti s běžeckými ambicemi si vyčítají své stopky na chytrých hodinkách, ostatní si sdělují bezprostřední dojmy z trati. Kdo koho zahlédnul, kde se málem ztratil, kde už skoro nemohl, případně kolik okruhů by ještě zvládnul. Do toho se vrací pořadatelé z trati, doprodávají se poslední zbytky občerstvení, a to celé přináší hluboký pocit vděčnosti, že jsme mohli být u toho a pomohli jsme dobré věci.

Asociace TOM pomáhá Světlušce už 10 let

Co byste doporučili dobrým duším, které chtějí benefiční akci také uspořádat, ale třeba přesně neví, jak na to?

Tom: Dát dohromady prima partu lidí, kteří nebudou hledět na čas a mít jednoho, který vede a koordinuje ostatní, v našem případě Hoki. Není to totiž jen běh, ale i doprovodné aktivity, které vše velmi obohatí. Je také mnoho jiných možností, které se dají realizovat. Popřemýšlet, jak a kde zajistit finance na uspořádání akce. Určitě je třeba spolupráce s lidmi z Nadace a také dobrá koordinace. Nejdůležitější je ale nebát se a jít do toho!!

Hoki: Nebát se říct si o pomoc. Pokud jsou pořadatelé ochotni věnovat uspořádání benefice svůj čas a energii a něco neví, něco neumí, něčemu nerozumí, něco jim chybí, pak se v jejich okolí bezpochyby najdou lidi či organizace, na které se mohou obrátit. Z naší zkušenosti se zapálení pořadatelé, kteří nežádají o peníze, nýbrž o nějakou materiální, organizační, administrativní či jinou pomoc, málokdy odmítají. Naše okolí, ač se to někdy nezdá, je doopravdy plné lidí a organizací ochotných přiložit ruku k dílu. 

Spustit audio